Који су важни датуми за Попис становништва?

Попис 2021. се проводи на два начина:

  • од 13. до 26.09.2021., особе се могу пописати самостално користећи се пописним упитником у електроничком облику који ће бити доступан кроз сустав е-Грађани
  • од 27.09. до 17.10.2021., пописивачи пописују све оне који се нису самостално пописали те обављају контролу података прикупљених самосталним пописивањем

Изнимно, ако се установи да до 17.10.2021. нису пописане све пописне јединице, раздобље пописивања може се продужити до 29.10.2021.

Тијеком пописивања одговори се траже према стању на дан 31.08.2021. у 24 сата. Та се врло кратка временска точка зове референтни тренутак Пописа.

Хоће ли се подаци прикупљени у Попису употребљавати за неке друге сврхе?

Према Закону о службеној статистици (НН, бр. 25/20.), сви подаци прикупљени овим истраживањем тајни су и употребљават ће се искључиво за статистичке сврхе.

Како приступити самопописивању?

На мрежној страници popis2021.hr кликните на повезницу за самопописивање, која ће Вас преусмјерити на сустав е-Грађани. Електроничка услуга НИАС-а затражит ће Вашу аутентификацију и приступ Вашим особним подацима. Када кликнете на икону “Пристајем”, изаберите вјеродајницу, регистрирајте се, прочитајте увјете употребе, потврдите да сте пунољетни и приступите самопописивању.

Након успјешног закључавања и слања Пописнице добит ћете јединствену шифру (код), која служи као доказ о успјешној предаји Пописнице и коју ћете дати пописивачу на теренском пописивању.

Је ли могуће унијети промјене у Пописницу (упитник) у фази самопописивања?

Ако особа не стигне испунити Пописницу одједном, могуће је спремити унесене податке те с попуњавањем наставити послије. Недовршеној Пописници могуће је приступити све док траје фаза самопописивања (13. — 26.09.). Ако је особа испунила и послала Пописницу те јој је сустав додијелио јединствену шифру (код), није могуће унијети промјене.

Пописује ли се свака особа из кућанства са својом вјеродајницом?

Не. Једна особа из кућанства у суставу е-Грађани пописује стан, кућанство и све особе у стану. Та особа постаје референтна особа те је дужна пописати све чланове кућанства. У случају да референтна особа попише само себе, а не и остатак кућанства, ријеч је о давању непотпуних података.

Што ако нитко није код куће када теренски пописивач дође на адресу?

Ако пописивач никога не затекне код куће, оставит ће писану обавијест и договорити термин пописивања.

Ако се кућанство самостално пописало и већину ће времена бити одсутно, јединствену шифру (код) могуће је записати на папир и залијепити на врата како би је пописивач могао преузети. Такођер, можете замолити сусједа који очекује пописивача да преда пописивачу јединствену шифру од самопописивања.

Што пописивач не смије?

Попис се темељи на изјави. Пописивач не смије тражити особне документе од грађана.

Особа коју се пописује није дужна пустити пописивача у стан. Пописивач не треба инзистирати на уласку у стан те се кућанство у том случају може пописати на ходнику или испред куће.

Судионици Пописа дужни су повјерљиве статистичке податке чувати као службену тајну, не смију их открити трећој страни нити се њима користити за властите потребе или за обављање послова за другога.

Пописивачи не смију имати дјеломично ни потпуно испуњене упитнике приликом доласка у кућанство нити сугерирати како да се изјасните.

Новчаном казном од 3000,00 до 7000,00 куна казнит ће се за прекршај физичка особа – пописивач или друга особа овлаштена за Попис ако у пописни упитник унесе податке различите од исказа особе која даје податке.