Попис Становништва 2021.

У септембру и октобру 2021. године биће спроведен попис становништва у Републици Хрватској. Од резултата тог пописа зависиће и многа права која остварује српска заједница према Уставу и законима РХ — зато је од виталног интереса заједнице да резултати пописа што верније одражавају стварно бројно стање Срба у Хрватској.

Права и слободе српске заједнице у Републици Хрватској — законски оквир

Права и слободе националних мањина уређени су Уставом Републике Хрватске, Уставним законом о правима националних мањина, хрватским законским и подзаконским прописима, али и бројним међународним документима којих је Република Хрватска потписница и који су по својој правној снази изнад закона Републике Хрватске. Најважнији међународни документи за националне мањине су, поред осталих, Оквирна конвенција за заштиту националних мањина те Еуропска повеља о регионалним или мањинским језицима.

Значај пописа за националне мањине

Из Уставног закона произлази да је остваривање одређених колективних права припадника српске заједнице могуће у односу на њихов удео у укупном броју становника Републике Хрватске, који се у коначници утврђује пописом становништва какав нам предстоји.

Начини спровођења пописивања становништва у 2021. години

Конвенционални попис и овог пута ће да обављају пописивачи личним интервјуом са становништвом те ће уз помоћ електронских уређаја да попишу све пописне јединице које нису самостално пописане и да обаве контролу података прикупљених самосталним пописивањем. Током овог пописа по први пут у Републици Хрватској особе ће моћи да се попишу самостално, користећи се пописним упитником у електронском облику који ће бити доступан кроз платформу е-Грађани, истовремено пописујући домаћинство и стан у којем станују.

Шта је платформа е-Грађани?

Од 3. маја 2021. грађанима је на располагању нови побољшани портал е-Грађани. Услуге за грађане и пословне кориснике обједињене су на једном месту, а свако може да користи услуге и у име своје малолетне деце и у име пословног субјекта чији је заступник. Портал сваком кориснику додељује кориснички претинац, у који стижу обавести и електронски документи, и кориснички профил. Портал е-Грађани од сада може да се користи на свим уређајима — на мобилном телефону, рачунару или таблету.

Самостално дигитално пописивање становништва

Након што започне период самосталног пописивања становништва путем платформе е-Грађани (од 13. до 26. септембра), на мрежној страници Пописа 2021. (popis2021.hr) кликните на повезницу за ‘Самопописивање’, након чега на дну странице треба да одаберете ‘Почните са самопописивањем’, што ће вас преусмерити на платформу е-Грађани. Електронска услуга НИАС-а затражиће вашу аутентификацију и приступ вашим личним подацима. Када кликнете на икону ‘Пристајем’, изаберите веродајницу, региструјте се, прочитајте услове употребе, потврдите да сте пунолетни и приступите самопописивању.

Упутство за активисте и асистенте за самопопис

Пре почетка рада сви активисти и асистенти дужни су да се едукују и информишу у највећој могућој мери о платформи е-Грађани, самопопису, пописници, кампањама српских организација везаним уз попис становништва, организаторима и учесницима тих кампања и свим другим сличним питањима која су везана уз попис становништва 2021.