Koji su važni datumi za Popis stanovništva?

Popis 2021. se provodi na dva načina:

  • od 13. do 26.09.2021., osobe se mogu popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz sustav e-Građani
  • od 27.09. do 17.10.2021., popisivači popisuju sve one koji se nisu samostalno popisali te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem

Iznimno, ako se ustanovi da do 17.10.2021. nisu popisane sve popisne jedinice, razdoblje popisivanja može se produžiti do 29.10.2021.

Tijekom popisivanja odgovori se traže prema stanju na dan 31.08.2021. u 24 sata. Ta se vrlo kratka vremenska točka zove referentni trenutak Popisa.

Hoće li se podaci prikupljeni u Popisu upotrebljavati za neke druge svrhe?

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni ovim istraživanjem tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.

Kako pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici popis2021.hr kliknite na poveznicu za samopopisivanje, koja će Vas preusmjeriti na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a zatražit će Vašu autentifikaciju i pristup Vašim osobnim podacima. Kada kliknete na ikonu “Pristajem”, izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i pristupite samopopisivanju.

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja Popisnice dobit ćete jedinstvenu šifru (kod), koja služi kao dokaz o uspješnoj predaji Popisnice i koju ćete dati popisivaču na terenskom popisivanju.

Je li moguće unijeti promjene u Popisnicu (upitnik) u fazi samopopisivanja?

Ako osoba ne stigne ispuniti Popisnicu odjednom, moguće je spremiti unesene podatke te s popunjavanjem nastaviti poslije. Nedovršenoj Popisnici  moguće je pristupiti sve dok traje faza samopopisivanja (13. — 26.09.). Ako je osoba ispunila i poslala Popisnicu te joj je sustav dodijelio jedinstvenu šifru (kod), nije moguće unijeti promjene.

Popisuje li se svaka osoba iz kućanstva sa svojom vjerodajnicom?

Ne. Jedna osoba iz kućanstva u sustavu e-Građani popisuje stan, kućanstvo i sve osobe u stanu. Ta osoba postaje referentna osoba te je dužna popisati sve članove kućanstva. U slučaju da referentna osoba popiše samo sebe, a ne i ostatak kućanstva, riječ je o davanju nepotpunih podataka.

Što ako nitko nije kod kuće kada terenski popisivač dođe na adresu?

Ako popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, ostavit će pisanu obavijest i dogovoriti termin popisivanja.

Ako se kućanstvo samostalno popisalo i većinu će vremena biti odsutno, jedinstvenu šifru (kod) moguće je zapisati na papir i zalijepiti na vrata kako bi je popisivač mogao preuzeti. Također, možete zamoliti susjeda koji očekuje popisivača da preda popisivaču jedinstvenu šifru od samopopisivanja.

Što popisivač ne smije?

Popis se temelji na izjavi. Popisivač ne smije tražiti osobne dokumente od građana.

Osoba koju se popisuje nije dužna pustiti popisivača u stan. Popisivač ne treba inzistirati na ulasku u stan te se kućanstvo u tom slučaju može popisati na hodniku ili ispred kuće.

Sudionici Popisa dužni su povjerljive statističke podatke čuvati kao službenu tajnu, ne smiju ih otkriti trećoj strani niti se njima koristiti za vlastite potrebe ili za obavljanje poslova za drugoga.

Popisivači ne smiju imati djelomično ni potpuno ispunjene upitnike prilikom dolaska u kućanstvo niti sugerirati kako da se izjasnite.

Novčanom kaznom od 3000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – popisivač ili druga osoba ovlaštena za Popis ako u popisni upitnik unese podatke različite od iskaza osobe koja daje podatke.