Upute za aktiviste i asistente za samopopis

Prije početka rada svi aktivisti i asistenti dužni su educirati se i informirati u najvećoj mogućoj mjeri o sustavu e-Građani, samopopisu, popisnici, kampanjama srpskih organizacija vezanim uz popis stanovništva, organizatorima i učesnicima tih kampanja i svim drugim sličnim pitanjima koja su vezana uz popis stanovništva 2021.

Pojedinačno prezentiranje sustava e-Građani

Na dodijeljenom području potrebno je obići sva domaćinstva koja su zainteresirana za informiranje o popisu stanovništva i o tome sastaviti kratku bilješku. U domaćinstvima u kojima žive mlađe i informatički pismene osobe potrebno je građanima pružiti informacije i pomoć vezanu za registraciju u sustav e-Građani. U samačkim staračkim domaćinstvima te domaćinstvima gdje nema informatički pismenih osoba nema potrebe za opsežnijim informiranjem o opciji samopopisa ili sustavu e-Građani. Takvim ljudima treba dati informaciju o vremenu terenskog popisa, o tome što popisivač od njih smije, a što ne smije tražiti te im naglasiti da se na popisu trebaju slobodno izjasniti u pogledu svoje nacionalnosti, jezičnog, vjerskog i svakog drugog opredjeljenja.

Grupno prezentiranje sustava e-Građani

Ako u određenim mjestima postoji interes da se ljudi informiraju o sustavu e-Građani i popisu, te informacije treba dojaviti koordinatorima za određeno područje kako bi se organizirale edukacije za stanovništvo.

Pomoć pri samopopisivanju

Ako su ljudi zainteresirani za samopopis, potrebno je:

  • detaljno ih uputiti kako da postanu e-Građanin
  • ostaviti im primjerke popisnice kako bi je unaprijed mogli proučiti naglasiti točno vrijeme samopopisa
  • pojasniti sva eventualna pitanja
  • ostaviti kontakt telefon za pomoć

Način ophođenja s ljudima

S ljudima se treba ophoditi ljubazno, učtivo, s poštovanjem prema njihovom osobnom prostoru, vremenu i željama. Potrebno je stalno im biti na usluzi i truditi se da se posao u kojem ste angažirani obavi u vrijeme koje njima najbolje odgovara i pod uvjetima koji su za njih najprihvatljiviji.