Načini provođenja popisivanja stanovništva u 2021. godini

Popisom stanovništva 2021. prikupljaju se sljedeći podaci:

  1. o stanovništvu: prezime i ime; spol; osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja; bračno stanje; vrsta životne zajednice u kojoj osoba živi; broj živorođene djece; prebivalište/boravište; prisutnost u naselju popisa u trenutku Popisa; razlog odsutnosti/prisutnosti; vrijeme odsutnosti/prisutnosti; vrijeme namjere odsutnosti/prisutnosti; mjesto odsutnosti/mjesto stanovanja; mjesto rođenja; mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe; mjesto iz kojeg se osoba doselila te godina i razlog doseljenja; strana zemlja u kojoj je osoba boravila godinu ili duže, godina doseljenja u Republiku Hrvatsku i razlog boravka u inozemstvu; državljanstvo; narodnost (nacionalna pripadnost); materinski jezik; vjerska pripadnost; postignuto obrazovanje; pohađanje škole/studija; ekonomska aktivnost, položaj u zaposlenju; zanimanje; djelatnost; glavni izvori sredstava za život; mjesto rada/školovanja; učestalost vraćanja u mjesto stanovanja; sredstvo putovanja na posao/školu/studij
  2. o kućanstvima: srodnički i obiteljski sastav kućanstva; tip kućanstva; osnova po kojoj se kućanstvo koristi stanom; površina korištenoga poljoprivrednog zemljišta te posjedovanje stoke ili peradi
  3. o stanovima i ostalim stambenim jedinicama: vrsta i način korištenja stambene jedinice; vlasništvo stana; površina stana; broj soba u stanu; kuhinja, kupaonica i zahod u stanu; vrste instalacija u stanu (vodovod, kanalizacija, električna energija, plinske instalacije); način grijanja stana; vrsta energenta; klimatizacija; vrsta zgrade u kojoj se nalazi stan; broj stanova u zgradi u kojoj se nalazi stan, položaj stana u zgradi; godina gradnje zgrade u kojoj se nalazi stan

Konvencionalni popis i ovaj put će obavljati popisivači osobnim intervjuom sa stanovništvom te će pomoću elektroničkih uređaja popisati sve popisne jedinice koje nisu samostalno popisane i obaviti kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem u periodu od 27. septembra 2021. godine do 17. oktobra 2021. godine. Iznimno, Popis se može provoditi do 29. oktobra 2021. godine ako se ustanovi da do propisanog roka nisu popisane sve popisne jedinice.

Tokom ovog popisa prvi put će se u Republici Hrvatskoj osobe moći popisati samostalno, koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju i to prije konvencionalnog popisa, odnosno od 13. do 26. septembra 2021. godine.