Popis stanovništva 2021.

U septembru i oktobru 2021. godine provodi se popis stanovništva u Republici Hrvatskoj. O rezultatima tog popisa ovisit će i mnoga prava koja ostvaruje srpska zajednica prema Ustavu i zakonima RH — zato je od vitalnog interesa zajednice da rezultati popisa što vjernije odražavaju stvarno brojno stanje Srba u Hrvatskoj.

Prava i slobode srpske zajednice u Republici Hrvatskoj — zakonski okvir

Prava i slobode nacionalnih manjina uređeni su Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, hrvatskim zakonskim i podzakonskim propisima, ali i brojnim međunarodnim dokumentima kojih je Republika Hrvatska potpisnica i koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona Republike Hrvatske. Najvažniji međunarodni dokumenti za nacionalne manjine su, pored ostalih, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina te Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Važnost popisa za nacionalne manjine

Iz Ustavnog zakona proizlazi da je ostvarivanje određenih kolektivnih prava pripadnika srpske zajednice moguće ovisno o njihovom udjelu u ukupnom broju stanovnika Republike Hrvatske, koji se u konačnici utvrđuje popisom stanovništva kakav nam predstoji.

Načini provođenja popisivanja stanovništva u 2021. godini

Konvencionalni popis i ovaj put će obavljati popisivači osobnim intervjuom sa stanovništvom te će pomoću elektroničkih uređaja popisati sve popisne jedinice koje nisu samostalno popisane i obaviti kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem. Tokom ovog popisa prvi put će se u Republici Hrvatskoj osobe moći popisati samostalno, koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan kroz elektronički sustav e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju.

Što je sustav e-Građani?

Od 3. maja 2021. građanima je na raspolaganju novi poboljšani portal e-Građani. Usluge za građane i poslovne korisnike objedinjene su na jednom mjestu, a svatko može koristiti usluge i u ime svoje maloljetne djece i u ime poslovnog subjekta čiji je ovlašten zastupnik. Portal svakom korisniku dodjeljuje korisnički pretinac, u koji stižu obavijesti i elektronički dokumenti, i korisnički profil. Portal e-Građani odsad se može koristiti na svim uređajima — na mobitelu, računalu ili tabletu.

Samostalno digitalno popisivanje stanovništva

Nakon što započne period samostalnog popisivanja stanovništva putem sustava e-Građani (od 13. do 26. septembra), na mrežnoj stranici Popisa 2021. (popis2021.hr) kliknite na poveznicu za ‘Samopopisivanje’, nakon čega na dnu stranice trebate odabrati ‘Počnite sa samopopisivanjem’, koja će vas preusmjeriti na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a zatražit će vašu autentifikaciju i pristup vašim osobnim podacima. Kada kliknete na ikonu ‘Pristajem’, izaberite vjerodajnicu, registrirajte se, pročitajte uvjete upotrebe, potvrdite da ste punoljetni i pristupite samopopisivanju.

Upute za aktiviste i asistente za samopopis

Prije početka rada svi aktivisti i asistenti dužni su educirati se i informirati u najvećoj mogućoj mjeri o sustavu e-Građani, samopopisu, popisnici, kampanjama srpskih organizacija vezanim uz popis stanovništva, organizatorima i učesnicima tih kampanja i svim drugim sličnim pitanjima koja su vezana uz popis stanovništva 2021.